2022 by Mirek Piotr Biuro Projektów Architektura i Konstrukcja